fredag 1 maj 2015

Glad första maj!

Jag vill önska alla socialistiska kamrater där ute en glad första maj i kampens tecken!

Denna gång vill jag särskilt sätta ner foten mot konservativa krafters försök att inskränka aborträtten genom att ge enskilda barnmorskor rätt att arbetsvägra baserat på just deras moraliska övertygelse. En rätt till arbetsvägran som tydligen bara ska gälla just religiösa barnmorskor, vilka frivilligt har valt ett yrke där abortvård ingår.

Jag vill även rikta kampen mot moderaterna, vilka ägnar sig åt brunfärgat och populistiskt röstfiske genom att vilja förbjuda fattiga människor att göra det enda de kan för att klara brödfödan: Be andra om hjälp med pengar. Detta ska alltså endast gälla dem som är obekväma genom att befinna sig i det offentliga rummet och "påtvinga" privilegierade människor åsynen av sin fattigdom. Organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp ska fortsatt få verka- trots att det ju är "organiserat tiggeri" som moderaterna vill motverka. Om det är "organisering" i form av att dela bil för att kunna ta sig till de affärer utanför vilka dessa fattiga tigger pengar, en organiserad uppdelning av vilka affärer var och en har som sitt distrikt, en jämn fördelning av de inkomna pengarna sinsemellan, organiserad hjälp med barnpassning medan föräldrarna tigger som ska förbjudas eller något annat, är dock oklart. Med tanke på att de tiggande personernas dagsinkomst snittar på åttio kronor så står det dock utom tvivel att detta inte är en lukrativ business för människohandlare.

Låt oss kämpa för en bättre värld, fri från det kapitalistiska system som skövlar otaliga liv dagligen. Fri från klassförtryck, och fri från alla övriga förtryck som oundvikligt följer och upprätthålls av det kapitalistiska systemets intressen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar