Föreläsningar

Jämställd kultur
Vad innebär det att jobba med jämställdhet inom populärkulturen och särskilt i musiklivet? Varför bör vi sträva efter en jämn könsfördelning? Vilken betydelse har representation och identifikation på kulturens scener? Vad menar vi när vi pratar om kvalitet på musikscener, i relation till könsfördelning? Jag har arbetar med dessa frågor såväl ideellt och avlönat under många år och haft särskilt fokus på ämnen som dessa under mina etnologistudier.

För arrangörer, kulturföreningar, musikbransch, studenter inom kulturanalys mfl.

Längd: Efter överenskommelse!


B som i Bortglömd?
HBTQ+ är en kamp som rymmer ett stort spektra av människor som avviker från normen med sin sexuella orientering och/eller könsidentitet. Den har dock tyvärr ofta dominerats av ett fokus på bokstaven H och då i synnerhet på homosexuella män. De senaste åren har transkampen tack och lov börjat lyftas fram allt mer, men B:et lyser tyvärr ofta med sin frånvaro. Det verkar finnas en uppfattning om att de svårigheter som drabbar homosexuella drabbar även bisexuella, om än i lightversion. I själva verket är det mer komplext än så! Bisexuella är i hög grad drabbade av psykisk ohälsa på grund av faktorer såsom att varken känna sig hemma i det heterosexuella eller det homosexuella communityt. Det är skillnad på homofobi och bifobi, vilket är ett utbrett problem hos både hetero- och homosexuella. Bisexuella skrivs ut ur historien på grund av den mononormativitet som säger att vi bara kan attraheras av ett kön och en person. Jag reder ut begreppen och uppmanar till diskussioner om bland annat bikamp och hur sådan kan organiseras.

För Pride-arrangemang, verksamheter som vill bredda sin kompetens inom HBTQ och utbildningar som berör detsamma.

Längd: Efter överenskommelse!DIY or/and die
Om villkoren för musiker som ger ut skivor och turnerar utanför den kommersiella sfären. DIY är en förkortning för Do it yourself, och är en del av en subkultur, en livsstil och ett förhållningssätt till sitt skapande.

Föreläsningen kan hållas med fokus på såväl skivsläpp som att boka och genomföra sina egna turnéer, utefter behov. Jag tar avstamp från mina egna erfarenheter av att ha gett ut skivor och turnerat i hela Europa i över tio års tid. Det är en berättelse om hatkärleken till att sova på smutsiga madrasser och äta överkokt pasta hemma hos arrangörer, om blåsningar och besvikelser. Det är också berättelsen om mötena med eldsjälar som gör sitt yttersta för dig utan att förvänta sig något i utbyte, och om de där magiska spelningarna som gör allt mödan värt.

Målgrupp:
- musiker som står inför att ta steget att ge ut sin musik och spela live utanför hemstaden-
- musiker som vill bli inspirerade i sitt DIY-musicerande (oavsett förkunskaper eller ambitioner!)
- arrangörer som vill bredda sitt perspektiv
- studenter inom musik/kultur/etnologi
- fritidsledare som handleder musikgrupper
- organisatörer och konsulenter på studieförbund som jobbar med musikverksamhet

Längd: 90 min inklusive rast, eller efter önskemål.Hitta hem - DIY
Om att skapa alternativa och brukarstyrda mötesplatser för sitt kulturutövande, med exempel från Sverige och Europa. Detta delas upp i två delar, varav den ena är föreläsning och den andra workshop. Detta följs av praktiska uppgifter där deltagarna får formulera vilken sorts kulturell mötesplats de vill skapa på sin hemort. Jag ger verktygen för genomförandet.


Målgrupp:
- studieförbund
- fria arrangörsgrupper
- musikföreningar
- musik- och arrangörsutbildningar

Längd: 90 min inklusive rast, eller efter önskemål.


Jag har jobbat med jämställdhet och normkritik inom musikvärlden i över tio års tid. Mitt engagemang tog sin början i musikföreningen She's got the beat, och blev till hjärtefrågor i och med mina egna erfarenheter som musiker och arrangör. Jag har även jobbat med jämställdhetsarbete inom musiken på två olika studieförbund. nde inom. Arrangörer, föreningar och verksamheter som arbetar med musik och/eller jämställdhet är varmt välkomna att kontakta mig för föreläsningar och workshops på temat musik och jämställdhet. Jag berättar gärna varför representation och inkludering inom kulturen är viktigt, och hur vi alla har ett ansvar för jämställdheten. Jag berättar gärna med utgångspunkt i sådant som arrangörskap, musikundervisning, festivalernas problematik och bemöta musikvärlden beroende av kön.

Kontakt: emma.swanstrom81@gmail.com